Jag är sänkt både livsmässigt och kreativmässigt. Återkommer kanske framöver….