Är du lycklig nu?
Det ser inte så ut
Du vet allting som man gör?
Det kommer tillbaks till dig själv till slut
Hon verkar opålitlig
Ja, kort sagt hon liknar dig
Ni kan leka era lekar,
För de roar inte mig

Du kunde ha var’t med mig
Du kunde ha haft det bra
Men det som kommer till dig
Det vill du aldrig ha
Du kunde ha var’t med mig,
Åh, kom ihåg det
Du kunde ha var’t med mig,
Men nu är det försent

Du säger du är rastlös
Du tror du ursäktar allt du gör
Och du säger du är känslig
Och du säger det så alla hör
Men dina handlingar säger mycket mer
Och alla dina vackra ord
Och det skär i mitt hjärta,
När jag tänker på allt vi kunde ha gjort

Du kunde var’t med mig
Tänker på allt
Som jag gjort för dig
Gjorde för dig
Du kunde) var’t med mig
Kunde var’t med mig
Du kunde ha var’t med mig
Du, ha haft det bra, kunde ha haft det bra
Men det som kommer till dig
Det vill du aldrig ha
Det vill du aldrig ha
Du kunde ha var’t med mig
Du kunde var’t med mig
Åh, kom ihåg det som jag gjort för dig
Du kunde ha var’t med mig
Men nu är det försent
Du kunde ha var’t med mig